۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

ایران- ياد بود قهرمان مجاهد شاهرخ اوحديگر جان بدهیم جملگی در این راه
وز پیکر ما به‌جا نماند جز آه
زان آه خروش فتح ما را شنوید!
لا حول ولا قوه الا بالله
«چقدر جای خوشوقتی و افتخار است در شب قدر 21 رمضان در بارگاه آقا علی (ع) قرار گرفتن و ایشان را حاضر و ناظر گرفتن، … مجاهد اشرفی هیچ باکی از هیچ صحنه‌یی در هر شرایطی و به‌هر صورتی و در هر زمانی ندارد چون پشتش به خواهر مریم و انقلاب است یعنی به‌کوه وصل است»


مجاهد قهرمان شاهرخ اوحدي، يكي از جوانان نسل انقلاب بود كه از همان شروع قيامهاي مردمي به آن پيوست اما بعد كه خيانت 
 خميني به اعتماد مردم را ديد، براي دفاع از آزادي، در صفوف هواداران مجاهدين به افشاگري در مورد انحصارطلبي و چماقداريهاي خميني پرداخت
در سالهاي پس از 30خرداد مدتي ارتباطش قطع شد. او براي ادامة فعاليتهايش به آلمان رفت و در سال 66 به طور حرفه اي به انجمن هوادار مجاهدين پيوست و درمرداد 1367 براي نبرد به ارتش آزادي بخش ملي ايران پيوست
ايستادن در قلب نبرد در بحرانها و توفانهايي همچون بمبارانهاي سال 70 و 82، و پس از آن پايداري در اشرف، به صخره ه اي استواري چون شاهرخ ميسر بود. گوهرهاي بي بديلي، گذشته از كوره هاي رزم و آزمايشهاي گوناگون. و گذشته از همه چيز خويش. چيزي كه با توسل به انقلاب دروني مجاهدين براي هر مجاهدي از جمله براي شاهرخ ميسر مي شد
بعد از گذر از مراحل مختلف پايداري دهساله، شاهرخ يكي از مجاهداني بود كه براي حفاظت از اموال مجاهدين در اشرف ماند.
در دست نوشته اي درتاريخ 28 آبان 91 نوشت
قهرمان مجاهد شاهرخ اوحدي

من، مجاهد خلق اشرفي، شاهرخ اوحدي، شهادت مي دهم ومتعهد مي شوم كه تا آخرين قطرة خون وتا آخرين نفس در حفظ اشرف،
 ذره اي كوتاهي نكنم و با ايمان به انقلاب خواهر مريم، و با ايمان صد روي صد به سرنگوني رژيم آخوندي، روزانه خودم را تراز كنم و عنصر جنگندة تمام عيار شايستة مجاهد اشرفي باشم و مجاهد بمانم و مجاهد بميرم
شاهرخ د رآخرين تعهد خود در 8 مرداد 92 يك بار ديگر بر عزم و عهد خودش براي فدا و جانبازي تأكيد كرد
چقدر جاي خوشوقتي و افتخار است در شب قدر 21 رمضان در بارگاه آقا علي(ع) قرار گرفتن و ايشان را حاضر و ناظر گرفتن، …مجاهد اشرفي هيچ باكي از هيچ صحنه يي در هر شرايطي و به هر صورتي و در هر زماني ندارد چون پشتش به خواهر مريم و انقلاب است يعني به كوه وصل است
شاهرخ، با زندگي انقلابيش و با مرگ سرخش در قتل عام اشرف در 10 شهريور، اثبات كرد كه جوانان مجاهد ايران زمين، به ارتجاع و دجاليت و ديكتاتوري تن نمي دهند، از همه چيز خود مي گذرند و با دست بسته نيز در قلب حادثه ها مي ايستند، تا بنياد ستم و دجاليت را از بن بركنند. و اين پيام اينك به مردم ايران رسيده است. سلام بر عزم مجاهدت، و روح پرفتوح مجاهد قهرمان شاهرخ اوحدي
برای مطالعه زندگی نامه اینجا کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر