۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

پرغرور و شعله‌ور حماسه شکوهمند فروغ ایران در ۶ و ۷مرداد ۸۸
هرگز
چنین عریان و سینه سپر
زندگی را ندیده بودیم
در آوردگاه مرگ
چنین، که آنان گام پیش نهادند
شگفتا، مرگ، برکف داشت شمشیر؛ در این سو، زندگی، خود بی‌سپر بود
شگفتا کاندران پیکار، آخر تن مرگ مسلح، محتضر بود
سلام بر حنیف و فردین و سیاوش، بر اصغر و مهرداد و محمدرضا، بر امیر و مهرداد و شعبان و حسین و علیرضا که شعار بیا بیا را با گوشت و پوست و خون خود تجسم بخشیدند.


روزهای ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ گله‌های وحشی و جنایتکار دست آموز خامنه‌ای ـ مالکی با خودروهای هاموی و آب‌پاش و لودر و سلاح گرم و چماق و داس و تبر و میله آهنی و… به اشرف حمله کردند، تخریب کردند و مجاهدان بی‌سلاح و بی‌سپر را آماج شقاوت‌بارترین ضربات خود قرار دادند، ۱۱مجاهد خلق را شهید کردند، صدها نفر را مجروح و دچار نقص‌عضو و بیش از هزار نفر را به‌شدت مصدوم کردند و ۳۶ مجاهد خلق مصدوم و مجروح را به ‌گروگان‌ گرفتند و بخشی از اموال اشرفیها را تخریب کردند یا به سرقت بردند. گروگانها تنها پس از ۷۲روز اعتصاب‌غذا و ۷روز اعتصاب خشک در آخرین لحظات حیات و در آستانهٴ شهادت محتوم توانستند از اسارت دژخیمان رها شده و به اشرف بازگردند. اما آنچه هرگز برای جنایتکاران مهاجم و آمران آنها قابل تصور نبود، پایداری و مقاومت مافوق طاقت انسانی بود که زنان و مردان اشرفی با تمام هستی خود به آن قیام کردند و با دست خالی، تهاجم گله‌های شقاوت‌پیشه و تا دندان مسلح را با شکست مواجه کردند و رژیم و دولت دست‌نشاندهٴ مالکی را نیز در تمام دنیا افشا و مفتضح نمودند.
ادامه

ویژه برنامه حملات ۶ و۷ مرداد به قرارگاه اشرف۱۳۸۸ از فروغ اشرف تا آتشفشان قیامعکس یازده مجاهد شهید حماسه شکوهمند فروغ ایران در ۶ و ۷مرداد ۸۸

مریم رجوی: هفتمین سالگرد حماسه فروغ ایران

 مریم رجوی:

درهفتمین سالگرد شهادت ۱۳ تن از مجاهدان بر اثر حمله مزدوران عراقی خامنه‌ای به قرارگاه اشرف، به شهیدان آن پایداری بزرگ درود می فرستم بخاطر استواری اشرفیان در ۶ و ۷ مرداد ۸۸، نام اشرف در جهان پرآوازه شد با این قهرمانیها بود که #اشرف محور همبستگی ملی ایرانیان وكانون اميد و منشأ انگيزش درمبارزه براي آزادي و الهام بخش قيام‌كنندگان شد 

سیاووشان ، قسمت دوم – گزیده ای از زندگینامه شهدای حماسه فروغ ایران

زندگینامه مجاهدشهید مهرداد نیک‌سیر

زندگینامه مجاهد شهید امیر خیری راهدانه

زندگینامه مجاهد شهید مهرداد رضازاده

زندگینامه مجاهدشهید حنیف امامی 

وداع پدر با فرزند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر