۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه

ایران-گزارش تلویزیون التغییر از تجمع اعتراضی مجاهدان اشرفی در کمپ لیبرتی 14آذر94

ایران-گزارش تلویزیون التغییر از تجمع  اعتراضی مجاهدان اشرفی در کمپ لیبرتی 14آذر94

اعتراض ساكنان كمپ ليبرتي در محكوميت ادامه محاصره كمپ توسط نيروهاي عراقي

تلويزيون التغيير 14آذر 1394 ـ 5دسامبر 2015 
ساكنان كمپ ليبرتي در عراق كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران هستند در محكوميت ادامه محاصره كمپ توسط نيروهاي عراقي تجمع اعتراضي برگزار كردند. آنها از سازمان ملل و دولت آمريكا خواستار فشار بر دولت عراق شدند تا اينكه زيان-هاي وارد شده بعد از حمله موشكي را درست كند.يكي از ساكنان: من يكي از ساكنان كمپ ليبرتي در عراق هستم، بعد ازحمله موشكي به ليبرتي و تخريب تعداد زيادي از بنگالها، دولت عراق محاصره ما را تشديد كرد ومانع ورود مواد تاسيساتي به كمپ براي بازسازي آن مي شود. ما از سازمان ملل و دولت آمريكا مي خواهيم كه به دولت عراق فشار بياورند تا اين كه مسائل و امنيت كمپ را اصلاح كنند و به توافقات ام او يو ملتزم باشد
يكي ازساكنان كمپ: من حمله موشكي اخيربه كمپ ليبرتي را محكوم مي كنم. بعد ازگذشت يكماه كامل از موشك باران كمپ وعليرغم اين¬كه سازمان ملل و دولت عراق در حفاظت از كمپ ليبرتي مسئول هستند ولي اين محاصره ظالمانه را عليه ما ادامه دارد واجازه نمي دهندكه مواد ونيازهاي اوليه بازسازي بنگالها و زير ساختها واردشود. ازسازمان ملل و يونامي ودولت آمريكا مي¬خواهيم¬كه فوراً براي برطرف كردن اين محدوديت¬هاي غيرانساني دخالت كنند.
يكي ديگر از ساكنان: حدود يك ماه از حمله موشكي به كمپ ليبرتي مي گذرد كه همه چيز در كمپ را ويران كرد، حوالي 400بنگال در كمپ منهدم شده است، زير ساختها منهدم شده است ولي دولت عراق نمي گذارد كه الزامات بازسازي وارد شود. حمله موشكي به كمپ ليبرتي به‌خصوص در فرودگاه بين المللي بغداد امكان پذير نبود الا اين كه با ارگانهاي دولتي عراق هماهنگ كرده باشيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر